Kliniki - Diagnostyka

Diagnostyka to szeroka dziedzina nauk medycznych zajmująca się oceną stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawaniem chorób poprzez specjalistyczne badania dodatkowe, takie jak: badania obrazowe (RTG, tomografia, USG, scyntografia, rezonans magnetyczny), badania endoskopowe poprzez naturalne otwory ciała oraz badania laboratoryjne (analityczne, biochemiczne, immunochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, toksykologiczne, cytogenetyczne, cytologiczne, mikrobiologiczne).

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka
Początki funkcjonowania Centrum Medycznego sięgają roku 1992. W kolejnych latach rozwój tej małej placówki zaowocował stworzeniem nowoczesnego wielospecjalistycznego Centrum, w którym mieści się przychodnia, zakład rehabilitacji, zakład diagnostyki oraz szpitalne oddziały, w tym chirurgii...
Wojewódzki Szpital Zespolony
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie jest placówką wielospecjalistyczną oferującą diagnostykę i leczenie w ramach poradni, jak i bezpośrednio na oddziałach szpitalnych. W ramach diagnostyki wykonuje się wiele unikatowych badań w tym toksykologiczne...
SPSK NR1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM
Szpital składa się z 3 oddziałów: dwóch w Szczecinie i jednym w Policach. Jest to najnowocześniejsza placówka w województwie zachodniopomorskim. Szczególnie rozwinięta jest tam diagnostyka obejmująca radiologię, medycynę nuklearna, patomorfologię oraz laboratoria specjalistyczne. Poradnie...