Wczesna diagnoza raka szansą na odzyskanie zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, w dniu światowego dnia walki z rakiem wydała nowe wytyczne dotyczące planów i strategii walki z chorobą nowotworową. Jego najważniejszym założeniem jest zwiększenie świadomości ludzi odnośnie kluczowego aspektu jakim są regularne badania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.

Według najnowszych danych, około 8.8 milionów ludzi umiera w ciągu każdego roku na raka, głównie w krajach wykazujących niskie i średnie dochody społeczeństwa. Jednym z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest zbyt późne wykrycie choroby, co powoduje znaczący spadek szans na wyleczenie dolegliwości. O dziwo wspomniane zjawisko dotyczy również krajów posiadających optymalnie rozwinięty system diagnostyki i opieki zdrowotnej.

Tumor - rycinaDiagnostyka raka w późnych stadiach, i brak możliwości zapewnienia właściwego leczenia, skazuje wielu ludzi na niepotrzebne cierpienia i przedwczesną śmierć. W wyniku podjęcia działań mających na celu wprowadzenie w życie założeń zawartych w nowych wytycznych wydanych przez WHO, osoby w poszczególnych krajach odpowiedzialne za działania z zakresu prewencji zdrowotnej mogą przyczynić się do wzrostu wykrywalności raka i dzięki temu zapewnić natychmiastowe leczenie. Jest to bardzo ważne w przypadku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego.

W Polsce, możemy zauważyć od kilku lat działania profilaktyczne związane z badaniami piersi, przeprowadzanych w mobilnych autobusach wyposażonych w odpowiedni sprzęt – potocznie zwanymi mammobusami. Natomiast jeżeli chodzi o inne wspomniane dolegliwości, niestety tutaj nie wygląda tutaj tak dobrze. Przeprowadzenie badań, mogących ratować życie leży po stronie zainteresowanego, który musi udać się do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie, a następnie przez dłuższy okres czasu oczekiwać na wskazany termin badania.

WHO wskazała na trzy czynniki, które są najistotniejsze dla postawienia wczesnej diagnozy:

  • zwiększenie świadomości społeczeństwa na różne objawy raka i zachęcenia ludzi do zgłaszania się do lekarza podczas podejrzenia ich występowania,
  • inwestycje w rozwój i wyposażenie placówek zdrowia, jak również w szkolenia personelu służby zdrowia by mogli przeprowadzać dokładną diagnostykę,
  • zapewnić ludzi chorujących na rakach, że mają dostęp do leczenia i medykamentów na możliwie najlepszym obecnie dostępnym poziomie.

Największym problem z wprowadzeniem wyżej wymienionych praktyk mogą mieć kraje z niskim i średnim PKB, które w wyniku okrojonego budżetu nie są wstanie zapewnić odpowiedniego dostępu do skutecznych usług diagnostycznych, w tym obrazowania, badań laboratoryjnych i patologii – wszystko to składa się w znaczącym stopniu na wykrycie i ewentualne leczenie raka.
Światowa Organizacja Zdrowia, skupia się obecnie na zachęceniu państw do priorytetowego traktowania podstawowej, wysoko wynikowej i taniej profilaktyki i usług leczenia chorób nowotworowych. WHO zaleca również zmniejszenie wartości wkładu w leczenie przez pacjentów, co w dużej ilości przypadków powoduje brak możliwości podjęcia odpowiedniego leczenia w pierwszych fazach po wykryciu choroby.

Wczesne wykrycie choroby nowotworowej nie tylko zwiększa szanse wyleczenia ale także znacznie zmniejsza finansowe problemy wynikające z leczeniem, nie tylko po stronie państwa jako organu opłacającego leczenie, ale również pacjenta, który dzięki temu może nadal pracować i w miarę normalny sposób funkcjonować w życiu, jeżeli otrzymają odpowiednie leczenie w wczesnych etapach. W 2010 roku całkowity roczny światowy koszt ekonomiczny ponoszony przez kraje w wyniku przeprowadzonych nakładów na leczenie wyniosło 1.16 miliardów dolarów.

Strategie usprawnienia wczesnej diagnostyki mogą być łatwo wprowadzone w system opieki zdrowotnej przy zachowaniu niskich kosztów. W wyniku tych działań, dzięki wczesnej diagnozie raka pacjent może doświadczyć bardziej skutecznego, prostszego i znacznie tańszego leczenia. Na przykładzie badań przeprowadzonych w krajach wysokorozwiniętych, leczenie pacjentów, u których wykryto chorobę nowotworową w wczesnych fazach jest od 2 do 4 razy tańsze niż leczenie chorego w zaawansowanym stanie choroby.

Wartzauważyć, że choroby nowotworowe odpowiedzialne są za prawie 1/6 światowych zgonów. Rocznie ponad 14 milionów osób dowiaduje się, że jest chorym na raka, a liczba ta ma wzrosnąć do 21 milionów w 2030 roku. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie diagnostyki, by leczenie choroby odbywało się w jak najwcześniejszej fazie choroby.