Paweł Bernatek

Paweł Bernatek

Lekarz dentysta, implantolog

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz prestiżowego Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie. Stale podnosi swoje kwalifikacje w ramach kursów z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej.

Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Deutsche Gesellschaft fur Oral Implantologie (DGOI) , Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej (Central European Implant Academy- CEIA) oraz The International Congerss of Oral Implatologists (ICOI).

Szczególnie interesuje się chirurgią stomatologiczną oraz implantologią.