Dr n. med. Marek Zienkiewicz

Dr n. med. Marek Zienkiewicz jest specjalistą z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Swoich umiejętności i doświadczenia nabywał w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie a także na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Centrum Narodzin Mamma mieszczącego się w Szczecinie-Kijewo.

Dr Zienkiewicz rozwija się także naukowo, czego przykładem może być przeprowadzenie przez niego projektu badawczego w 2011-2013 roku pt. "Częstość występowania mutacji typu Leiden genu czynnika V w populacji pacjentów poddawanych operacjom z dużym ryzykiem krwawienia a nasilenie śródoperacyjnej utraty krwi", którego opiekunem był prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz.

Brał także udział w wielu szkoleniach i sympozjach, np. w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu najnowsze trendy w stomatologii (Kołobrzeg, 2015 rok). Dr n. med. Marek Zienkiewicz jako anestezjolog zajmuje się podawaniem znieczulenia ogólnego oraz miejscowego (np. zewnątrzoponowego) i kontrolowaniem stanu pacjenta w czasie operacji oraz w czasie pooperacyjnym. Poprzez dokładny wywiad z pacjentem oraz konsultacje z lekarzem operatorem dobiera on rodzaj znieczulenia, najbardziej odpowiedni zarówno dla pacjenta, jak i formy przeprowadzanego zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej lub ogólnej.