Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek

Lekarz dentysta.

Absolwent Akademii Medycznej w 1971 r. Specjalizuje się w protetyce i implantologii stomatologicznej.

Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek jest synem Czesława Hędzelka, założyciela znanej w Poznaniu „Protezowni” specjalizującej się w protetyce stomatologicznej. Kontynuując dzieło ojca, profesor założył w 2005r „Centrum Stomatologii Candeo” w Poznaniu.

Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek od 1997 r był kierownikiem Zakładu Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu a od 2004 r jest kierownikiem Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej.
Profesor jest zaangażowany w kształcenie studentów i adeptów kierunku dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a w przeszłości także uczelni zagranicznych. W latach 2008 -2011 był Dyrektorem Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a w latach 2005-2007 i od 2010 r konsultantem wojewódzkim ds. protetyki stomatologicznej.

Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek czynnie działa w organizacjach zawodowych stale rozwijając swoją wiedzę. Jest członkiem wielu organizacji, m.in.:

  • Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologicznego OSIS,
  • członkiem założycielem Towarzystwa Chorób Narządu Żucia z siedzibą w Lublinie ,
  • Europejskiego Towarzystwa EPA
  • International College of Prosthodontists ICP
  • amerykańskiej Pierre Fauchard Academy (International Honor Dental Organization).

Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek uczestniczy też w pracach wielu czasopism naukowych, np. Protetyka Stomatologiczna, Quintessence Polska dla lekarzy stomatologów, Poznańska Stomatologia (Dental Forum), The International Journal of Prosthodontics.

Ogromny dorobek naukowy prof. dr hab. Wiesława Hędzelka (469 prac naukowych) sprawia, że jest on jednym z najbardziej cenionych specjalistów.

Clínicas: