Kliniki - Diagnostyka

Diagnostyka to szeroka dziedzina nauk medycznych zajmująca się oceną stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawaniem chorób poprzez specjalistyczne badania dodatkowe, takie jak: badania obrazowe (RTG, tomografia, USG, scyntografia, rezonans magnetyczny), badania endoskopowe poprzez naturalne otwory ciała oraz badania laboratoryjne (analityczne, biochemiczne, immunochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, toksykologiczne, cytogenetyczne, cytologiczne, mikrobiologiczne).

Wojewódzki Szpital Zespolony
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie jest placówką wielospecjalistyczną oferującą diagnostykę i leczenie w ramach poradni, jak i bezpośrednio na oddziałach szpitalnych. W ramach diagnostyki wykonuje się wiele unikatowych badań w tym toksykologiczne...
SPSK NR1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM
Szpital składa się z 3 oddziałów: dwóch w Szczecinie i jednym w Policach. Jest to najnowocześniejsza placówka w województwie zachodniopomorskim. Szczególnie rozwinięta jest tam diagnostyka obejmująca radiologię, medycynę nuklearna, patomorfologię oraz laboratoria specjalistyczne. Poradnie...
Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka
Początki funkcjonowania Centrum Medycznego sięgają roku 1992. W kolejnych latach rozwój tej małej placówki zaowocował stworzeniem nowoczesnego wielospecjalistycznego Centrum, w którym mieści się przychodnia, zakład rehabilitacji, zakład diagnostyki oraz szpitalne oddziały, w tym chirurgii...